Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ANGOL IDÉZETEK!

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

He is more than a man, and this is more than a love
~ Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

I'm too weird to live but too much rare to die
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

The living are just the dead on holiday.
Az élők csupán vakációzó halottak.

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don't look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I've got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

That's what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what's on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek!

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd!

If people aren't nice to you, they're jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love's the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation!
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy tűnik mindig nagy szájjal párosulnak.

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam….

I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

 

 

The more I study - the more I know.
The more I know - the more I forget.
The more I forget - the less I know
So.. why study ? :D
~ Ha többet tanulok - többet tudok.
Ha többet tudok - többet felejtek!
De ha többet felejtek - kevesebbet tudok..
szóval mi értelme van tanulni? XDD

Was that an earthquake or did I just rock the world ? :D
~ Ez egy földrengés volt vagy csak én rengettem meg a világot?

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~ Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..

So go ahead and get gone,
Call up that chick and see if she's home
Ops, I bet you thought that I didn't know
What did you think I was putting you out for ? (Beyoncé - Irreplaceable)
~ Gyerünk, tűnj el innen
Hívd fel azt a csajt és nézd meg otthon van-e
Hopsz, fogadok, azt hitted hogy nem tudtam róla
Mégis mit képzelsz, miért dobtalak?

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)
~ Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars :)
~ Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz :P

When the rain is pouring down, and my heart is hurting
You will always be around - this I know for certain (Alicia Keys)
~ Mikor zuhog az eső, és a szívem sebzett
Te mindig itt leszel mellettem - ezt biztosan tudom ^^

We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

With every kiss & every hug you make me fall in love :) (Chris Brown)
~ Minden egyes csókkal és öleléssel egyre inkább szerelmesebb leszek

They say nothing lasts forever. Dreams change. Trends come and go. But friendship never goes out of style! (Sex & the City)
~ Azt mondják semmi sem tart örökké. Az álmok változnak. Trendek jönnek és mennek. De a barátság sohasem megy ki a divatból!

I would rather waste my life pretending than have to forget you for 1 whole minute (Paramore)
~ Inkább elvesztegetném az életemet színleléssel mint hogy el kelljen felednem téged egy teljes percre

I am feminist but hey! it's not that I hate men.
I think men are great! (I just think women are better. ;)
~ Feminista vagyok, de héé: nem arról van szó hogy utálom a férfiakat.
Szerintem a pasik nagyszerűek! (csak azt gondolom, hogy a nők még jobbak ;)

People always say: when one door closes, an other one opens.
~ Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...:)
~ Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy

If you could change just 1 thing about your life - would you ? And if you did, would that change make your life better or worse ?
~ Ha megváltoztathatnál egyetlen egy dolgot az életeben, megtennéd ? És ha igen, ez a változás jobbá tenné az életedet, vagy rosszabbá ?

Hey, it's been a long, cold, lonely winter, but here comes the sun & you haven't to wait too long til the summer holiday ;)
~ Hosszú, hideg, magányos tél volt, de itt jön a nap és már nem kell sokáig várnod a nyári szünetre!

Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero :)
~ Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél ^^

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

daredevil14@citromail.hu

(Rencsykeh123, 2009.12.27 21:27)

nagyon jo kis veboldal;)
puszii;)

horsi85@gmail.com

(Orsi, 2009.12.26 22:42)

Nagyon jók! Gratula

Kovácsvágás

(Szabó Dalma, 2009.12.25 17:15)

Szerintem nagyon-nagyon jó ez az oldal!!! Még többször benézek ide, az tuti!!
Sok sikert,csak így tovább...!!! :)

bogica0821@freemail.com

(ßéé, 2009.12.17 20:57)

Hát izé ijen jol tutok angolul ?

Fegyvernek.u.10

(kazoalexa@citromail.hu, 2009.12.08 12:24)

Ez nagyon jó oltári jók Puszii Alexa

tundike95@freemail.hu

(Tünde, 2009.12.04 19:35)

Nagyon jó lett:))

sik-ra@hotmail.com

(Tibikee, 2009.11.27 17:31)

nagyon jok tényleg:)

Bonyhád Bacsó Béla u. 43/A

(Gittuska..<3, 2009.11.25 20:23)

Hallod..nagyon jók..;) grat..^^

rekaa1996@gmail.com

(Rékaa., 2009.11.22 13:03)

nagyon jóók. pont ijeneket kerestem. :)

...jj

(sceam till you die, 2009.11.21 22:15)

en nemtom akinek nemtetszik baszus az ne irjon es lepjen ki innen mi a f*szert kell itt nagyoskodnia..

...jj

(scream till you die, 2009.11.21 22:03)

naon joookk..
szuper ez az oldal gratula...

szinticica@citromail.hu

(sandra, 2009.11.21 18:53)

annyira jók épp ilyenekre volt szükségem :P

florida@freemail.hu

(kiccsaj., 2009.11.20 12:58)

Nagyon jók. :) <3 &#9829;

csicsaj@citromail.hu

(Réka, 2009.11.20 12:55)

Zupa. (Y)

szrtlk@666

(Én., 2009.11.11 20:09)

Nagyon Jók.=)

Szid.<3

csicsaj@citromail.hu

(Csicsaj, 2009.11.08 18:17)

Tök jó ez az oldal és szépek az idézetek is:]

not--name@hotmail.com

(Lia, 2009.11.05 17:08)

Szerintem szép idézetek :) Tetszik az egész :)),, Bár lehetne több idézet is,,

nikol_baba@windowslive.com

(Niki, 2009.11.01 13:38)

nagyon jó oldal és gyönyörű idézetek voltak benne bár nem mindegyik tetszett de nem mindenki egyforma:):)és aki rosszat ir az hülye és az idejét vesztegeti....mert egy okos ember sohasem ir ilyeneket amivel a másikat megbánthatja.....várom az új idézeteket.....

andibaba0930@hotmail.com

(andi, 2009.10.31 18:40)

szerintem tök szuper az oldal. csak így tovább;)

humo@freemail.hu

(Do...., 2009.10.31 17:40)

Elolvastam,mert rákerestem google-ön. Elolvastam,mert szerettem volna olyat találni,ami jó. De nem sokat találtam. Volt ami tetszett,de nem mindegyik. Ha azt láttam volna,hogy egy olyan sincs benne,mint amit én keresek,akkor nem olvasom el. Ezt azért írtam le,mert páran írták,hogy minek olvassuk el,ha fikázzuk?


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Következő »